Абразивни дискове за заточване на банцингови ленти и триони

Страница 1 от 2

Видове профили

Абразивните инструменти с керамична свръзка за заточване на банцингови ленти и триони са със скосен ръб или т.нар. заточващ профил. Използват се за работа на стационарни заточни машини.

Основни форми

В зависимост от размерите и формите на „зъбите“ на лентите и трионите, заточващите дискове се предлагат с различно скосяване на профила. Те се групират според градуса на скосяване и се бележат с международно означение включващо буква и числото на скосяването в градуси. Най-често използвани са:

 • F1B – 65о едностранно скосяване;
 • F1C – 45о едностранно скосяване;
 • F1D – 60о едностранно скосяване;
 • F1E – 60о двустранно скосяване.

Как да изберем?

Лентите и трионите най-често са изработени от бързорезни стомани. Това изисква продуктите за тяхното обработване да са произведени от подходящо за целта абразивно зърно с необходимата структура, едрина и твърдост. Най-подходящи са:

 • Бял алуминиев оксид;
 • Розов алуминиев оксид;
 • Синтетично абразивно зърно.

Най-често купувани обаче са двуслойните дискове, изработени от бял и розов алуминиев оксид. Това е така, защото комбинираният вариант едновременно отнема от материала и заточва. Синтетичните са с относително по-висока цена, но за сметка на това са по-износоустойчиви и  съответно по-рентабилни.

Веднъж щом сме избрали качеството на абразива, можем да пристъпим към избор на размерите му. Те трябва да бъдат съобразени най-вече с техническите параметри на машината, с която разполагаме и вида и формата на инструментите, които ще се заточват. Основните показатели, които е нужно да знаем са:

 • Външен диаметър в мм;
 • Диаметър на вътрешния отвор в мм;
 • Дебелина на диска;
 • Формата и скосяването на профила.

Защо да изберем Вива-Б

Ние ви предлагаме компетентна консултация и можем да сме полезни при избора на този вид продукти. При нас ще намерите голямо разнообразие от форми и размери.  Също предлагаме и изработка на дискове с размери и качества, според вашите специфични нужди.

Нашите дистрибутори