Декларация за поверителност

ВИВА-Б ЕООД гарантира пълна конфиденциалност на личните данни. Единствено статистически извадки и обобщения ще бъдат използвани при рекламни и промоционални кампании. Личната информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ няма да бъде публикувана никъде в прав текст, освен ако той изрично не е разрешил.

Личната информация, използвана от сайта не се продава, предава или по какъвто и да било начин споделя с трети страни и е изцяло съобразена със Закона за защита на личните данни и цялото българско законодателство.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

При попълването на регистрационната форма и даването на всяка поръчка Потребителите предоставят на Доставчика свои лични данни. Във връзка с това Потребителите изрично с настоящето дават право Доставчикът да събира, обработва, използва и съхранява личните им данни за целите на продажбата на продукти от разстояние, включително да ги предоставя на куриерските служби, извършващи доставка на поръчаните продукти. С настоящето регистрираните Потребители предоставят право на Доставчика да съхранява личните им данни в База данни, създаването на която цели да увеличи ефективността на работата на Доставчика, включително и по отношение на своевременното и точно доставяне на поръчаните продукти.

Потребителите имат право да поискат по всяко време информация от Доставчика какви лични данни се съхраняват и начина на съхранението и използването им. Потребителите имат право да  поискат по всяко време актуализация на личните им данни.

Потребителите се съгласяват да им бъдат изпращани по електронен път на предоставения имейл оферти за промоции, нови продукти и други акции за продажба, като във всеки момент могат да откажат да получават такава информация.