Линейни и пресечни лазери

Прецизни контролно-измервателни уреди за груб строеж и вътрешни довършителни дейности. Взискателните домашни майстори и строителите - професионалисти могат да открият в този раздел на нашия електронен магазин висококачествени инструменти за реновиране, ремонт, преустрояване на строителната площадка или навсякъде, където се изисква точност. Използвайте правилните уреди, за да направите професионални, бързи нивелировки, дори и на по-дълги разстояния.
Laserliner използва високотехнологични лазерни диоди, които произвеждат изключително ярки лазерни линии. Те остават видими, дори и на големи разстояния или върху тъмни повърхности, както и при ярка околна осветеност. За използване на открито повечето от линейните лазери могат да работят с лазерен приемник. Най-добрата видимост се предлага от зелените линейни лазери. Laserliner използва най-съвременните зелени DLD лазерни диоди, които осигуряват енергийна ефективност и високотемпературна стабилност, като осигуряват изключително качество на лазерния лъч. Резултатът е по-остра, добре отличаваща се и ясно видима лазерна линия.
Зеленият цвят изглежда до 6 пъти по-ярък от червения. Това прави възможно приложението на този вид лазери върху тъмни повърхности, на големи разстояния и дори в ярко осветена среда. Можете да използвате червени лазери с дължина на вълната 635 nm като референт за разлика в светлината.
Уредите на Laserliner се самонивелират автоматично по два начина: чрез система с пендула с магнитно успокояване и по електронен път. При уредите с електронно самонивелиране, електронните либели и позициониращите устройства се контролират от температурно-независими сензори за автоматично нивелиране на уредите. Уредите са фабрично калибровани и настроени и се хоризонтират автоматично. Всички уреди LASERLINER от серия BlackLine са придружени с оригинален заводски калибровъчен сертификат.  Допълнителна функция за всички уреди с електронно самонивелиране е, че електрониката постоянно подравнява уредите дори при движения/трептения. Тази функция е изключително удобна за бързо нивелиране върху вибриращи повърхности и при ветровито време.
Пресечните и линейни лазери, които са с пендула с магнитно успокояване, са защитени от повреди/разкалиброване при транспортиране или преместване, чрез механична система за заключване на пендулата. Уредите с електронно самонивелиране са специално защитени чрез автоматично заключване.

Нашите дистрибутори