Инфрачервени термокамери

Компактни температуро-измервателни уреди с топлинен анализ на изображението за мониторинг и анализ в реално време. Създадени с чувствителни инфрачервени сензори с висока разделителна способност и висококачествена IR оптика Germanium, термовизионните камери на Laserliner  имат широк спектър на приложение. Подходящи са за строителната индустрия при мониторинг на сгради, откриване на термомостове и слаби места в изолацията; при анализ на отоплителни системи в стенно и подово отопление;  в индустрията - за проверка на детайли и слаби места, както и на движещи се части на машини; в електроиндустрията - за локализация на претоварени предпазители и електрически вериги, оптимизация на температурното разпределение и откриване на дефектни клетки в слънчеви панели; за температурен скрининг при инфекциозни заболявания на хора и животни, както и в хранително-вкусовата промишленост.

Голямата температурна разлика в детайлите на обследваните обекти е предупреждение за предстоящ или вече възникнал проблем. С помощта на термоизображението и приложения към камерите софтуер, могат бързо да бъдат анализирани и документирани направените измервания и да бъдат предприети незабавни мерки за предотвратяване на по-сериозни проблеми/повреди.

И всичко това съчетано с немска прецизност и 4-годишна гаранция от  Laserliner.

Нашите дистрибутори