Ротационни лазерни нивелири

Ротационните лазери се използват за интериорни и довършителни работи, както и за строителство над и под земята и разнообразни проучвателни дейности. Тяхната основна цел е точното нивелиране на големи разстояния и установяване на нива и наклони дори и при лоша видимост. Ротационните лазери на Laserliner разполагат с редица технологии, които правят измерванията по-лесни и сигурни и имат многобройни приложения. Тяхната надеждност и прецизност са доказани с практическото им приложение, дори и в много необичайни ситуации.
Laserliner използва за ротационните си лазери с червени лазерни диоди, технология с широк температурен диапазон, в който могат да работят доста надеждно. Видимостта е ограничена до приложение в затворени пространства.
Зеленият цвят изглежда до 6 пъти по-ярък от червения. Това прави възможно приложението на този вид лазери върху тъмни повърхности, на големи разстояния и дори в ярко осветена среда. Можете да използвате червени лазер с дължина на вълната 635 nm като референт за разлика в светлината.
Уредите на Laserliner се самонивелират автоматично по два начина: чрез система с пендула с магнитно успокояване и по електронен път. При уредите с електронно самонивелиране, електронните либели и позициониращите устройства се контролират от температурно-независими сензори за автоматично нивелиране на уредите. Уредите са фабрично калибровани и настроени и се хоризонтират автоматично.
Допълнителна функция за най-високия клас ротационни уреди с електронно самонивелиране е, че електрониката постоянно подравнява уредите дори при движение. Тази функция е изключително удобна за бързо нивелиране върху вибриращи повърхности и при ветровито време.
Всички ротационни уреди на Laserliner имат вградета функция, която ги предпазва от грешни или неточни измервания. Постоянното следене на подравняването на лазера се активира 30 до 45 секунди след самонивелиране. В случай че уредът неволно е разбалансиран или преместен поради въздействието на външни фактори, като предпазна мярка измерванията следва да се прекратят.
Ротационните лазери, които са с пендула с магнитно успокояване, са защитени от повреди/разкалиброване при транспортиране или преместване, чрез механична система за заключване на пендулата. Уредите с електронно самонивелиране са специално защитени чрез автоматично заключване.

Нашите дистрибутори