Специални измервателни уреди

Специализирани измервателни уреди за обследване параметри на околната среда и дебелина на покрития.

Нашите дистрибутори