SWATYCOMET
SWATYCOMET

Фирма SWATYCOMET е един от най-големите европейски производители на абразиви. Името произлиза от обединението на имената на двата словенски производителя на абразиви SWATY от град Марибор (основан 1879 година) и  COMET от град Зрече (основан 1958 година). Фирмата е регистрирана под това име през 2010 година при сливането на двата производителя. Централата на компанията се намира в гр. Марибор, Словения. В групата на SWATYCOMET се включват два завода в Словения, собствени компании в Австрия и Германия, смесени участия с фирми от Унгария, САЩ и Китай. От началото на 2016 SWATYCOMET е собственост на най-големия американски производител на индустриални телени четки WEILER CORP. Продуктите на SWATYCOMET са познати в над 80 страни на 5 континента и отговарят на изискванията на стандартите ISO 9001:2000, както и ISO 14001:1996 свързан с опазването на околната среда. От 2001 година SWATYCOMET е член на Организацията за безопасност на абразивите - OSA, която е създала и внедрила система от правила за производство на абразиви и се грижи за сигурността на потребителите на абразивни инструменти. Придържането на фирмата към тази система осигурява високото качество, безопасност  и надеждност на нейните продукти, а символът "OSA" върху всеки абразивен диск е гаранция за това. Над 60% от изделията на SWATYCOMET се реализират в Европа. Благодарение на ежегодните инвестиции в модерни технологии и иновационни продукти, компанията разполага с голям производствен капацитет и от 2000г. насам е европейски лидер в производството на карбофлексови дискове.

Въпроси и Отговори

 

В: Какво представляват абразивите и за какво се използват?

О: Абразивите обикновено са материал, който се използва за шлайфане, рязане, полиране и дори понякога за загрубяване на други, по-меки материали чрез екстензивно триене. Абразивите се използват за отнемане на обработвания материал, който може да бъде метал, керамика, стъкло, дърво, пластмаси, бои и др.

В: Колко вида "абразивно зърно" има?

О: Някои от най-популярните абразивни зърна са: алуминиев оксид, циркониев алуминиев оксид, силициев карбид, диамантен прах, кубичен бор нитрид (CBN) и др.

В: Колко вида абразивни инструменти има?

О: Абразивните инструменти могат да се групират според:

  • вида и формата (дискове, ленти, накрайници, шлайфгрифери, ролки, гъби)
  • технологията на производство (инструменти с органична свръзка, с керамична свръзка, производни от шкурка, диамантени инструменти)

В: Какво означава "карбофлексов диск"?

О: "Карбофлексов диск" е популярното име за абразивен диск с органична свръзка. Карбофлексовите дискове биват: дискове за рязане, дискове за шлайфане.Обикновено биват армирани или неармирани. Тези дискове също се групират и според размерите си и предназначението си.

В: Какво означава "шмиргел"?

О: "Шмиргеловият диск" или "шмиргеловият камък" е популярното име за абразивни инструменти с керамична свръзка, монтирани обикновено на електродвигател.

В: Какво означава "едрина на зърното"?

О: Терминът "едрина на зърното" се използва за означаване на размера(големината) на абразивното зърно. Цифрата обозначаваща едрината расте от 8 до 1200 и определя степента на шлайфане – грубо, средно, фино или полиране.

В: Какво означава "свръзка"?

О: "Свръзка" се нарича начинът, по който абразивните зърна са споени. Свръзките биват: органична (смолиста), керамична или метална.

В: Какво означава "твърдост"?

О: "Твърдост" се нарича якостта на спояване на абразивните зърна в един абразивен инструмент. Силата на свръзката се бележи с букви от латинската азбука и варира от D – много мека до Z - много твърда. Закономерност при работа с шмиргелови камъни е – твърд материал се обработва с мек камък и обратно.

В: Какви видове шкурки има?

О: Шкурките могат да се групират по:

  • основата (хартия, плат, комбинирана)
  • формата (ролка, лента, накрайник, листа и др)
  • предназначението (за обработване на дърво, различни видове метали, неметали, камъни и др)

В: Какво означава "качество на абразивния диск"?

О: "Качество" се нарича комбинацията от характеристиките на абразивния инструмент. Качеството включва: вида на абразивното зърно, неговата структура, едрината на зърното, твърдостта и силата на свръзката, както и някои конкретни означения на фирмата-производител.

В: Как да изберем подходящия абразивен диск?

О: Обикновено върху карбофлексовите дискове е отпечатана информация относно тяхното предназначение, както и маркировка и технически данни, свързани с безопасната им употреба. Същото се отнася и за част от шкурковидните изделия. Съответните каталози ще дадат отговор на повечето Ваши въпроси.

При керамично свързаните инструменти (т.н. шмиргелови), темата е доста обширна и изисква по-задълбочени, конкретно насочени отговори. Ето защо препоръчваме да се запознаете с богатата информация на каталога за керамично свързани абразиви и след това да се свържете с наш специалист, който ще ви даде съвет, а при необходимост ще Ви посети на място.

За да направите правилния избор на шмиргелов абразивен инструмент, също трябва дасте наясно с вида шлайфане, материала, който ще обработвате и неговата твърдост.

Абразивно зърно

Вид шлайфане

Обработван материал

Твърдост, сила

Алуминиев оксид, нормален

Грубо шлайфане, повърхностно шлайфане

Ниско легирани стомани, железа

Якост от 300 до 500 N/mm2

Алуминиев оксид, получист

Повърхностен шлайф, цилиндричен шлайф,

Широко приложение

Стоманени сплави

Якост ~500 N/mm2, твърдост до 62 HRc

Алуминиев оксид, чист, бял

Повърхностен шлайф, външен и вътрешен цилиндричен шлайф, прфилно шлайфане

Високолегирани стомани и стоманени сплави

твърдост до 62 HRc

Алуминиев оксид, чист, розов

Шлайфане на инструменти, заточване на банцингови ленти и триони, профилно шлайфане, резбошлайф

Закалени стомани и сплави

Якост над 500 N/mm2

Алуминиев оксид, специален

Всички видове шлайфане

Закалени стомани, инструментални и бързорезни стомани

твърдост над 62 HRc

Алуминиев оксид, синтетичен, SA

Всички видове шлайфане, универсално приложение

Закалени, висколегирани, инструментални стомани

Твърдост между 58 и 65 HRc

Алуминиев оксид, специален, LA

Финишно шлайфане, универсално приложение

Всички видове стомани и сплави

твърдост до 65 HRc

Циркониев корунд (само в органична свръзка)

Универсално приложение

Сплави, високолегирани, инструментални стомани, чугунени сплави

 

Силициев карбид, зелен

Всички видове шлайфане

Волфрамов карбид(видиа), сив чугун, неметали, пластмаси, нитридни стомани, киселинноустойчиви стомани

 

Силициев карбид, черен

Всички видове шлайфане

Сив чугун, пластмаси, неметали, керамика, стъкло

 

CBN

Всички видове шлайфане

Стомани

Твърдост над 50 HRc

Diamond

Всички видове шлайфане

Твърди сплави, керамика