Доставка

ДОСТАВКА. ПРИЕМАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

Разходите за доставка са за сметка на Доставчика в случаите когато поръчката надвишава сумата от 150,00 лв с ДДС

Отстъпката "Безплатна доставка на продукти" ( за стойност на поръчка над 150,00 лв. с ДДС) се извършва само за територията на Република България.

Доставката на поръчката със статус „обработване“ се извършва от един до три  работни дни при положение, че е налична на склад в България. В случай,  че продуктите на са налични на склад в България, Потребителят ще бъде уведомен своевремнно по имейл за срока и условията на доставка.

За поръчки със статус „обработване“ които се заплащат на Доставчика чрез банков превод ( платежно нареждане ), срокът на доставка е от един до три работни дни след заверка на банковата сметка на Доставчика.

ВНИМАНИЕ: Вива-Б се ангажира да достави само поръчки за продукти, които са били приети и са със статус "обработване".

Доставката на избраните продукти, за които е потвърдена направената поръчка /поръчката е със статус „обработване”/, се извършва по следните начини:

1. Метод "Врата до Врата":  от съответната куриерска служба на посочения от Потребителя адрес. Разходите, свързани с доставката са в зависимост от тарифа на съответната куриерска служба, използвана от Доставчика. Цената на доставка се изчислява в зависимост от общото тегло на продуктите в поръчката. Поръчки над 15 кг., се доставят на посочения адрес до входа на сградата, а останалите поръчки се връчват на вратата на помещението, посочено в дадения адрес. Потребителят се задължава да остави актуален телефон за връзка и да осигури свой представител, който да приеме доставката от служителя на куриерската служба. За представител на Потребителя се счита всеки член на домакинството му при оставен домашен адрес и всеки служител при посочен служебен такъв. В случай че куриерската служба не по своя вина или по вина на Доставчика не може да направи доставката и при направено второ посещение на посочения адрес, то сключеният договор за доставката от разстояние автоматично се счита за прекратен и Доставчикът има право да задържи като неустойка всички платени от Потребителя до този момент суми.
Доставката се извършва съгласно условията и сроковете на куриерската служба.  Ориентировъчно  доставките се извършват в срок до: 15:00 ( петнадесет) часа на следващия работен ден след изпращане от страна на Доставчика.
В случай че заплащането на продуктите е чрез наложен платеж Потребителя се задължава заедно с подписаните документи да предаде на служителя на куриерската служба сумата, посочена във фактурата, като с това изрично го овластява да я плати от негово име на Доставчика.

2. Метод "До поискване" от офис на "Вива-Б" ЕООД в град София. Поръчката следва да бъде приета от Потребителя или негов представител на място в офиса на Доставчика. В случай че Потребителя или негов представител не получат поръчката не по вина на Доставчика, то Доставчикът има право да задържи като неустойка всички платени от Потребителя до този момент суми. В случай че заплащането на продуктите е чрез наложен платеж Потребителя се задължава заедно с подписаните документи да предаде на служителя (представителя) на  "Вива-Б" ЕООД, посочена във фактурата, като с това изрично го овластява да я плати от негово име на Доставчика.

При доставка на продуктите Потребителя подписва фактура и приемо-предавателен протокол, удостоверяващ факта на предаване на продуктите, от служител на куриерската служба или служител (представител)  "Вива-Б" ЕООД,  на Потребителя. Един екземпляр от посочените документи се връща на служителя на куриерската служба или служителя (представителя) на  "Вива-Б" ЕООД.

 ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТИТЕ. РЕКЛАМАЦИИ

При получаване на продуктите Потребителят се задължава да провери незабавно същите за липси и видими дефекти, за липсващи документи или документи с нарушена цялост, както и за съществени наранявания по опаковката, с която е транспортирана стоката. Ако има такива те се вписват в съставения приемо-предавателен протокол.

В случай че в протокола не бъдат записани констатации за липси и видими дефекти, за липсващи документи или документи с нарушена цялост, както и за съществени наранявания на опаковката /повреда, нарушаване целостта на опаковката и др./, то такива не могат да бъдат предявявани от Потребителя на Доставчика в по-късен момент и се считат за възникнали след момента на доставката.

В сроковете и при условията, установени в действащото българско законодателство, Потребителите имат право да направят рекламации относно други недостатъци на доставените продукти. За целта Потребителите следва да се свържат с Доставчика по електронен път, по пощата или по телефон на адресите и телефоните, посочени в сайта. Доставчикът има право да посочи на Потребителите конкретен офис или оторизиран сервиз на производителя на продукта, в който да бъде установен и отстранен проблема.

ЦЕНА И СРОК НА ДОСТАВКА

Доставката се извършва съгласно условията и сроковете на куриерската служба, за което можете да получите информация по-долу.  Ориентировъчно  доставките се извършват в срок до 15:00 (петнадесет) часа на следващия работен ден, с изключение на местата които се обслужват по график.  Справка за графика на обслужване на населените места може да направите от тук за СПИДИ и ЕКОНТ ЕКСПРЕС.