Гаранция

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ВИВА-Б ЕООД осигурява търговска гаранция за производствени дефекти на доставените стоки съгласно условията и сроковете определени от производителите. Срокът на гаранцията е упоменат на индивидуалната страница на всеки продукт. В случай че не е упоменат гаранционен срок, то за този продукт такъв не се предоставя.

Гаранцията се признава при:

 • Правилен подбор и експлоатация на закупеното изделие.
 • Използване по предназначение на закупеното изделие.
 • Използване  само на консумативи по вид и размер препоръчани от фирмата производител на закупеното изделие.

Потребителят е длъжен:

 • Да се увери, че продуктът съдържа всички компоненти, посочени в приложената към него документация и е във видимо добро състояние в момента на закупуването му;
 • Да се запознае с приложената към продукта документация, съдържаща необходимите за изпълнението на гаранцията изисквания, препоръки и указания;
 • Да провери данните и да се запознае с условията, вписани в гаранционната карта;

От гаранция са изключени :

 • Части и консумативи, които подлежат на причинено от използването износване: филтри, батерии, грес, масло, четки, кабели, патронници и държачи на инструменти, ремъци, вериги, гумени плотове, лагери, о-пръстени, сервизни пакети за профилактика и други;
 • Счупвания, пукнатини по корпуса;
 • Дефекти, причинени от лошо поддържане/ замърсяване;
 • Инструменти със следи от разглобяване или преустройство;
 • Дефекти, причинени от нестандартни или износени консумативи;
 • Дефекти, които се държат на неспазването на инструкциите за работа;
 • Инструменти, подложени на претоварване – използвани за дейности, несъответстващи на техническите характеристики на машината, работа в неподходящи среда и условия, използване не по предназначение;
 • Инструменти, които не могат да бъдат идентифицирани;
 • Инструменти с грешно попълнени данни и несъответстващи номера в прилежащите документи;
 • Калибровката на лазерна измервателна техника;

При подмяна на стоката гаранционният срок не се  подновява и валидността на гаранцията е съгласно първоначално издадените документи.