Новини
Приложение за съхранение на измервания

Приложение за съхранение на измервания

Вече можете да свалите приложението MeasureNote на Laserliner. С него ще можете да прехвърляте измерванията си на компютър директно или чрез електронна поща, Viber, WhatsUp и т.н. Ще можете да си "водите" записки директно върху снимката на измервания обект. Друго удобство, което ви дава приложението, е автоматичното задаване на точно време и адрес на всяко измерване.

А най-голямото предимство на MeasureNote е, че с едно приложение можете да управлявате измерванията от различни уреди на Laserliner. Така върху снимката на един обект можете да си запаметите измерванията за разстояние, температура, влага и т.н. и  то придружени от точното време, дата и място на измерванията.

Изтеглете приложението от тук.

03/04/2017