Пространствени решетки

Една хоризонтална и една вертикална линия, перпендикулярни една спрямо друга.
Продуктите от този вид можете да видите  тук.

Една зелена хоризонтална и една зелена вертикална линия, перпендикулярни една спрямо друга. Зеленият лазер е от четири до шест пъти по-ярък/видим от червения еквивалент. Продуктите от този вид можете да видите тук.

     

Една хоризонтална и една една вертикална линия, перпендикулярни една спрямо друга.
Продуктите от този вид можете да видите тук

     

Една зелена хоризонтална и една зелена вертикална линия, перпендикулярни една спрямо друга. Зеленият лазер е от четири до шест пъти по-ярък/видим от червения еквивалент. Продуктите от този вид можете да видите тук.

Една хоризонтална линия и една вертикална линия, перпендикулярни една спрямо друга. Горен/долен точков отвес.
Продуктите от този вид можете да видите тук.

Една хоризонтална линия и една вертикална линия, перпендикулярни една спрямо друга. Горен/долен точков отвес. Продуктите от този вид можете да видите тук.

Една хоризонтална линия, пресечена под прав ъгъл от една вертикална линия. Втора вертикална линия под 90о спрямо първата вертикална линия.
Продуктите от този вид можете да видите  тук.

Една хоризонтална линия, пресечена под прав ъгъл от една вертикална линия. Втора вертикална линия под 90о спрямо първата вертикална линия. Долен точков отвес, а пресечната точка на двете вертикални линии дава горен точков отвес на тавана.
Продуктите от този вид можете да видите тук.

Една хоризонтална и една вертикална линия, перпендикулярни една спрямо друга. Пет лазерни точки, всяка от тях е разположена под 90о спрямо съответната хоризонтална или вертикална равнина.
Продуктите от този вид можете да видите тук.

Една хоризонтална зелена и една вертикална зелена линия, перпендикулярни една спрямо друга. Пет червени лазерни точки, всяка от тях е разположена под 90о спрямо съответната хоризонтална или вертикална равнина. Зеленият лазер е от четири до шест пъти по-ярък/видим от червения еквивалент.
Продуктите от този вид можете да видите тук.

Една хоризонтална зелена линия, пресечена под прав ъгъл от една зелена вертикална линия. Допълнителни три червени вертикални линии. Четирите вертикални линии са позиционирани под 90о една спрямо друга, така че образуват две перпендикулярни равнини. Долен челвен точков отвес, а пресечната точка на вертикалните линии дава горен точков отвес на тавана. Зеленият лазер е от четири до шест пъти по-ярък/видим от червения еквивалент.
Продуктите от този вид можете да видите тук.

Една хоризонтална зелена линия, пресечена под прав ъгъл от една зелена вертикална линия. Допълнителни три зелени вертикални линии. Четирите вертикални линии са позиционирани под 90о една спрямо друга, така че образуват две перпендикулярни равнини. Долен червен точков отвес, а пресечната точка на вертикалните линии дава горен точков отвес на тавана. Зеленият лазер е от четири до шест пъти по-ярък/видим от червения еквивалент.
Продуктите от този вид можете да видите тук.

Една вертикална линия, пресечена под прав ъгъл от една 360о хоризонтална линия.
Продуктите от този тип можете да видите тук.

Две вертикални линии, позиционирани перпендикулярно една спрямо друга, пресечени под прав ъгъл от 360о хоризонтална линия.
Продуктите от този вид можете да видите тук.

Една вертикална линия, пресечена под прав ъгъл от 360о хоризонтална линия. Точков отвес. Продуктите от този вид можете да видите тук.

Три 360о линии, позиционирани перпендикулярно една спрямо друга, образуващи равнините X, Y, и Z. 
Продуктите от този вид можете да видите тук.

Три 360о зелени линии, позиционирани перпендикулярно една спрямо друга, образуващи равнините X, Y, и Z. Зеленият лазер е от четири до шест пъти по-ярък/видим от червения еквивалент.Продуктите от този вид можете да видите тук.

Една хоризонтална 360о линия, пресичаща четири вертикални линии под прав ъгъл.  Четирите вертикални линии са позиционирани под 90о една спрямо друга, така че образуват две перпендикулярни равнини. Долен точков отвес, а пресечната точка на вертикалните линии дава горен точков отвес на тавана.
Продуктите от този вид можете да видите тук.