Климатични станции

Страница 1 от 1

Уредите за измерване на прахови частици, CO 2, влажност и органични съединения са точно това, от което се нуждаете, за да създадете здравословен микроклимат в дома и на работното място. Те осигуряват ефективна защита срещу главоболие, умора и общо неразположение, като проверяват концентрациите на въглероден диоксид, опасните замърсители във въздуха или нивата на влажност и предупреждават, ако са твърде високи.

Нашите дистрибутори